top of page

PROJECT 4

 • Betony towarowe od klasy C8/10 do do betonów wysokiej wytrzymałości,

 • Betony kontraktorowe,

 • Betony posadzkowe,

 • Betony zwykłe,

 • Betony hydrotechniczne,

 • Betony drogowe,

 • Beton architektoniczny,

 • Betony zewnętrzne o podwyższonej ścieralności i mrozoodporności,

 • Betony o podwyższonej odporności na wpływy środowisk agresywnych,

 • Zaprawy budowlane i betony jastrychowe,

 • Stabilizacje i podbudowy.

bottom of page