top of page

DOTACJE BETONTOPMIX

                                                              Topmix beton  Jankowski Jarosław realizuje projekt pn.

          „Budowa hali i zakup innowacyjnych maszyn do produkcji betonów i prefabrykatów szansą dla firmy

                                                                                 Topmix na wzrost
                    konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego

                                           Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Poddziałanie 1.5.2

Cele i planowane efekty projektu:

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu innowacyjnosci i konkurencyjnosci firmy Topmix na rynku poprzez zakup nowoczesnego parku maszynowego, systemu dygitalizacji danych wraz z osprzętem oraz budowę hali magazynowej.

         Realizacja inwestycji jest zgodna ze strategią rozwoju firmy, poprzez spełnienie potrzeb własnych i rynku tj:

  • wyrobów unowoczesnienie parku maszynowego,

  • usprawnienie procesu kontroli produkowanych,

  • możliwość produkcji prefabrykatów i betonów wyższych klas.

     

Projekt jest zgodny ze Strategią Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020- wpisując się m.in. w cel 6.1 Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań; w cel 6.2, poprzez zastosowanie w projekcie prac B +R; w cele 2.5 i 3.1 poprzez zastosowanie rozwiązań ekologicznych.

                                                                              Wartość projektu : 2 760 618,07 PLN

                                                                   Wkład Funduszy Europejskich : 933 307,42 PLN

                                                           Projekt realizowany w okresie: 2016-12-05 – 2018-03-26

 

                                                Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać                                                                                         od Stanisława Marcinkowskiego, tel. 603500668, email: biuro@betontopmix.com

bottom of page